PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa ma długą, udokumentowaną przeszłość jako bardzo skuteczna i użyteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza jeśli wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Z doświadczenia w pracy z grupą wiem, że ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści.

Jakie są korzyści z udziału w terapii grupowej?

  • otrzymanie i udzielenie wsparcia i informacji zwrotnych
  • poprawa relacji interpersonalnych i komunikacji
  • eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi
  • szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach
  • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy
  • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
  • uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny
  • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia

Mam obawy czy dam radę otworzyć się przed grupą…

Wielu pacjentów obawia się mówienia o swoich problemach na forum grupy. Jest to naturalny lęk przed oceną, który doświadcza każdy człowiek. Obawa mija wraz z rozwojem procesu zaufania, który jest fundamentem poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Co powinienem robić w grupie? Jakich zachowań się ode mnie oczekuje? 

Nie będzie określonego programu dla każdej sesji. Uczestników zachęca się do mówienia o wszystkich osobistych lub relacyjnych sprawach odnoszących się do problemów i celów, które przywiodły ich na  terapię. Uczestników namawia się do udzielania wsparcia, zadawania pytań, zastanawiania się nad tym, co zostało lub nie zostało powiedziane, dzielenia się skojarzeniami i myślami. Duży nacisk kładzie się na analizowanie relacji między członkami- tzn. „tu i teraz”. Członków często prosi się o podzielenie się swoimi wrażeniami na temat innych – swoimi myślami i odczuciami. Im więcej będziemy pracować w „tu i teraz” grupy, tym bardziej będzie ona skuteczna.

Jak dużo będę musiał mówić o sobie?

Odsłonięcie się pacjenta jest konieczne, jeśli ma on skorzystać z terapii grupowej, ale każdy uczestnik powinien zdecydować, w jakim tempie chce to zrobić. Nigdy nie zmuszamy członków do wyznań.

Co utrudnia proces leczniczy psychoterapii grupowej?

Bezpośrednie porady udzielane przez członków grupy i terapeutów nie sa na ogół użyteczne. Pomocne nie są także ogólne dyskusje na takie tematy jak sport czy polityka, chyba że jakieś bieżące wydarzenia mają szczególne odniesienie do problemów osobistych lub interpersonalnych danego pacjenta. Grupa terapeutyczna nie jest miejscem nawiązywania przyjaźni. Jest to laboratorium społeczne- miejsce, w którym nabywa się umiejętności rozwijania ważnych i satysfakcjonujących relacji. W rzeczywistości grupy terapeutyczne (w odróżnieniu od grup wsparcia lub grup towarzyskich) nie zachęcają do kontaktów towarzyskich z innymi uczestnikami poza grupą. Dlaczego? Ponieważ zewnętrzna relacja z innym członkiem lub członkami grupy na ogół hamuje terapię!.

 

Grupowa terapia schematów osobowości

Zapraszam na terapię grupową schematów osobowości. Grupę tą tworzę z myślą o osobach, które zauważają, iż w różnych sytuacjach reagują schematycznie, w sposób im znany lecz destrukcyjny i nie potrafią dziś tego zmienić. W konsekwencji tego doświadczają nadmiarowego lęku, mają obniżony nastrój czy też są zbyt napięte  w relacjach interpersonalnych. Mają poczucie nie radzenia sobie, niezadowolenia z siebie i ze swojego życia.

Jeśli często myślisz „znowu tak się czuję, znowu tak się zachowałem, to zrobiłem” prawdopodobnie tkwisz w swoich destrukcyjnych pułapkach życiowych. Ta terapia może Ci pomóc.

Szczegóły
Ilość osób: 10
Termin: 
Miejsce i dzień spotkań:
Gabinet Psychologiczny CBT ul. Sielska 12A/32

Cena: 150 zł za każde 2 godz. spotkanie
Cena konsultacji: 150 zł

Jeśli moja propozycją zainteresowała Cię zapraszam na konsultacje, podczas których będę w stanie określić Twoje oczekiwania oraz potrzeby i zdefiniować problemy, z którymi należy się zmierzyć.

Zapytaj o konsultacje