BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Jako specjalista psychologii klinicznej mam niezbędne uprawnienia do stawiania klinicznej diagnozy psychologicznej. Wykonuję badania psychologiczne wymagane do komisji ZUS-owskich oraz do celów Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności, a także z zalecenia przez lekarzy psychiatrów, neurologów i innych specjalizacji.
Każde takie badanie rozpoczynam wywiadem psychologicznym. W dalszej kolejności, w zależności od wskazań, badanie może obejmować:

  • testy inteligencji
  • baterie testów neuropsychologicznych
  • testy osobowości

W zależności od liczby testów i indywidualnego tempa pracy, badanie wymaga dwóch do trzech spotkań. Po skończonym procesie badania przygotowuje na podstawie uzyskanych wyników opinię psychologiczną i umawiam się na termin jej przekazania.

Badanie psychologiczne – 150 zł za godzinę.
Wydanie opinii psychologicznej – 200 zł